CANADA

Canada là quốc gia có diện tích lớn thứ hai trên thế giới, và nằm ở cực bắc của Bắc Mỹ. Lãnh thổ Canada gồm 10 tỉnh bang và 3 vùng lãnh thổ liên bang, trải dài từ Đại Tây Dương ở phía đông sang Thái Bình Dương ở phía tây, và giáp Bắc Băng Dương ở phía bắc.

Là đất nước có chất lượng cuộc sống tốt nhất thế giới, thật may mắn Canada đang chào đón người dân nhập cư có trình độ kể từ năm 2016. 

DIỆN LAO ĐỘNG

- Không yêu cầu chứng mình tài chính

- Chi phí hợp lý

- Thời gian xử lý hồ sơ ngắn

DIỆN DOANH NHÂN

- Dành cho doanh nhân giàu kinh nghiệm

- Cơ hội phát triển kinh doanh tại Canada

- Thời gian linh hoạt, chủ động

DIỆN KHỞI NGHIỆP

- Phát triển ý tưởng khởi nghiệp tại Canada,

- Được hổ trợ về vốn, nhân lực bởi các đối tác khơi nghiệp,

- Không chứng minh tài chính

Tìm hiểu thêm