DIỆN LAO ĐỘNG THÍ ĐIỂM 

ATLANTIC IMMIGRATION PILOT PROGRAM

Tên viết tắt là AIPP, là chương trình định cư diện lao động thí điểm ở bốn Tỉnh bang vùng Atlantic thuộc Canada bao gồm: New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island và New Foundland & Labrador.

Được công bố chính thức vào năm 2017, nhưng mãi đến 2018, chương trình mới thực sự thu hút nhiều sự quan tâm. 

Với yêu cầu đơn giản, thời gian duyệt hồ sơ nhanh, AIPP đang là sự lựa chọn hợp lý cho nhiều khách hàng.

YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH

  • Người đương đơn trên 22 tuổi;

  • Có bằng tốt nghiệp THPP chính quy;

  • Chứng chỉ ngoại ngữ CLB 4 tương đương IELTS General Training 4.0 (Nghe: 4.5; đọc: 3.5; nói: 4.0; viết: 4.0);

  • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian ở vị trí công việc phổ thông trong 03 năm gần nhất;

  • Có tài khoản đảm bảo cuộc sống ở Canada tối thiếu là 3.176 CAD.

QUI TRINH AIPP.jpg