Th 7, 26 thg 10 | Tầng 10, Anh Minh Building

Workshop Định Cư Canada

Hết thời gian đăng kí
Workshop Định Cư Canada

Time & Location

9:30, 26 thg 10, 2019 – 11:00, 24 thg 11, 2019
Tầng 10, Anh Minh Building, 56 Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam