NEW BRUNSWICK

Nằm trên vùng bờ biển phía đông, giáp Đại Tây Dương, New Brunswick có diện tích lớn nhất trong số 4 tỉnh bang duyên hải của Canada. Đây cũng là nơi tiếng Anh và tiếng Pháp là hai ngôn ngữ được sử dụng chính thức kế từ khi tỉnh bang này được thành lập.

Với chương trình định cư đề cử tỉnh bang  New Brunswick – diện Doanh nhân, chính quyền tỉnh có thẩm quyền lựa chọn và đề cử những cá nhân nước ngoài lên chính quyền Liên bang Canada nếu những nhà đầu tư này có mong muốn định cư tại New Brunswick và có thể đáp ứng được những yêu cầu phát triển của thị trường lao động và nền kinh tế tỉnh bang.

Ứng viên được đề cử tham gia chương trình này có thể trở thành thường trú nhân Canada cùng với người thân trong gia đình sau khi được chính quyền Liên bang phê chuẩn. Chương trình này dành cho các doanh nhân nước ngoài sẵn sàng thành lập công ty và tham gia vào công việc quản lý kinh doanh đồng thời có mong muốn định cư lâu dài tại New Brunswick.

fact sheet nb-1.png
fact sheet nb-2.png