Tìm kiếm
  • SICC

CANADA CHÀO ĐÓN BỘ TRƯỞNG BỘ DI TRÚ MỚI

Thủ tướng Justin Trudeau đã bổ nhiệm ông Marco Mendicino làm Bộ Trưởng Di trú mới của Canada.


Ông Marco Mendicino, 46 tuổi, là hậu duệ của những người Ý di cư đến Canada. Ông có nền tảng vững chắc về ngành luật với gần 10 năm kinh nghiệm ở vị trí công tố viên liên bang.

Ông Marco Mendicino sẽ chịu trách nhiệm chính trong về các chính sách nhập cư đã được Đảng tự do – do thủ tướng Trudeau lãnh đạo – hứa hẹn trong cuộc bầu cử liên bang gần đây. Một trong những công việc trước mắt của ông là ban hành các chương trình nhập cư mới cho các khu vực đô thị, và cải tổ AIPP thành chương trình chính thức.

Nguồn: CICNews

Link: https://www.cicnews.com/2019/11/marco-mendicino-appointed-new-canadian-immigration-minister-1113215.html#gs.jdc5x7

23 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả